SİZİ ARAYALIM

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

Eğitim Özeti:

İnsan Kaynakları Yönetimi, günümüz sağlık kurumlarının vazgeçilmezidir. Sağlık kurumlarında tüm yönetim kademelerinin “insan kaynağını” doğru koordine edebilmeleri için çeşitli incelikler bu uzaktan eğitim programı dahilinde sunulmaktadır.

 

 

1.796,00 ₺

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

Amaç ve hedeflerine ulaşmak için çalışan kurumların stratejik planlarında, insan kaynakları yönetimi konusu hayati önem taşımaktadır. Kurumlar, finansal güçleri kadar, sahip oldukları insan kaynağıyla da fark yaratmaktadırlar. Teknolojik ve ekonomik alanda hızla gelişen dünyamızda her geçen gün insanın ne kadar değerli olduğu anlaşılmaktadır. Örgüt başarısının anahtarı konumunda olan insan kaynağının en iyi şekilde yönetilmesi, bireysel ve toplumsal acıdan çok önemli etkilere sahiptir. Örgütün, fiziki alanları ve ekonomik imkânı ne kadar güçlü olursa olsun, bunları kullanacak yeterli insan gücüne sahip değilse rekabet edebilmesi mümkün değildir. Sağlık kurumlarındaki insan kaynağı yönetiminin etkili olarak uygulanması durumunda çalışanların bireysel başarıları artacak, kurum motivasyonu yükselecek, artan katkı nedeniyle de kurum kârını artıracaktır. İnsanın insana hizmet ettiği, toplumda olmazsa olmazı konumunda olan sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde devam ettirilerek sağlık kurumunun rekabet gücünü artırması için insan kaynakları yönetiminin uygulanması şarttır.

 

KONU BAŞLIKLARI

 • Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş
 • İlke ve Amaçlar
 • İnsan Kaynaklarının İç Yapılanması
 • Personel Yapılanması ve Norm Kadro Hesaplama
 • İş Analizi ve Uygulamaları
 • Personel Seçme Süreçleri
 • Sınav ve Test Uygulamaları
 • Mülakat Teknileri ve Soru Tipleri
 • Aday Yerleştirme Sürecinin Yönetilmesi
 • Kariyer Planlama, Geliştirme ve Yönetimi
 • Performans Değerlendirme Süreçleri ve Yönetimi
 • Endüstriyel İlişkiler / Sendikacılık
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • İş Hukuku ve Uygulama Alanları
 • Toplam Kalite Yönetimi