SİZİ ARAYALIM

Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Programı

Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Programı

Eğitim Özeti:

Sağlık kuruluşlarının ve mesleki imaj ve itibarının oluşturulması ve sürdürülmesinde önemli bir yere sahip olan halkla ilişkiler kavramını, diğer alanlarla ilişkilerini, örgüt içindeki yeri ve önemini kavramaları; mesleklerinin yürütülmesinde halkla ilişkilerin yerini ve önemini kavramaları, çeşitli halkla ilişkiler faaliyetlerini planlayabilecek ve uygulayabilecek bilgi ve beceriyi kazanmaları amaçlanmaktadır.

1.296,00 ₺

Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Programı

Bu Eğitimibaşarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

  • 1. Halkla İlişkiler kavramını, örgütlenmesini ve faaliyetlerini tanımlayabilecektir.
  • 2. Halkla ilişkilerin iş yaşamındaki önemini ve rolünü açıklayabilecektir.
  • 3. Kurumsal itibar sağlamada sağlık teknikerlerinin halkla ilişkiler açısından sorumluluğunu açıklayabilecektir.
  • 4. Basınla ilişkilerin yürütülmesi, kurum/meslek tanıtımına yönelik faaliyetler, sponsorluk işlemleri gibi konularda organizasyon becerisi geliştirebilecektir.
  • 5. Halkla ilişkiler çalışmaları kapsamında kriz yönetimini, kurum imajını zedeleyebilecek durumlarda karşılaşılabilecek olası güçlüklerin nasıl üstesinden gelinebileceğini açıklayabilecektir.
  • 6. Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim biçem ve tekniklerini kullanabilecektir.