SİZİ ARAYALIM

Etik Kurallar Nedir ve Neleri Kapsar?

Etik Kurallar Nedir ve Neleri Kapsar?

Etik Kurallar Nedir ve Neleri Kapsar?

15.05.2020 10:31:32

İlk önce etik nedir? sorusu ile başlayalım. Etik; halkın ya da toplumun, herhangi bir yasaya veya yazılı metine dayanmayan kurallarına ve kanunlarına denir. Etik ve ahlak kavramı bu esnada birbiriyle karıştırılır. Özüne baktığımız zaman etik kavramının türkçe de eş  anlamlısı ahlak demektir. Fakat ahlak kelime manasıyla; kişinin kendinde doğuştan ya da daha sonradan kazanarak edindiği iyi huylu hallere denilir. Ahlak bilimine de etik baktığı bilinir. Kavramların birbirine yakın oluşu hep kafalarda bir soru işareti bırakmıştır. Ana konumuza dönecek olursak etik nedir, kısaca demek gerekirse; töre bilimidir. 

etik kurallar nedir, etik nedir, etik nedir kısaca, etik ve ahlak, erdem etiği, meta etik,

Etik terimi ilk olarak Yunanistan da ortaya çıkmıştır. Dönemin felsefi akımının bulunduğu yer olarak bilinen Yunanistan ülkesi etik konusunda yüksek bir tez örneği vermiştir. Felsefi düşüncelere kapılan filozoflar, etik üzerinde bir hayli kafa yormuştur. Sokrates, Platon, Aristoteles, Epiküros bunlardan bazıları. Etik kuramının geçmişten bu yana uzanan köklü bir tarihe sahip olduğu gözlemlenmiştir. 

Etik kavramıyla birlikte karşımıza çıkan diğer kelimeler erdem etiği ve meta etik. Etik kurallar nedir? başlığımıza geçmeden önce kısaca bunlarada değinmekte fayda var. Erdem etiği; bireyin nasıl biri olduğunu söyler ya da belirler. Diğer bir deyişle yaşantımızda günlük yaptığımız işi, teorik, pratik vb. eylemleri oluşturur. Erdem etiği kavramı yine Yunanistan filozofları tarafından ortaya atılmıştır. Meta etik ise; etik kuramlarını ortaya çıkarabilen ve arayan, yargıların doğasını anlamaya çalışan, aynı zamanda anlatım bildirimlerini ortaya çıkaran bir daldır. Meta etik, filozoflar tarafından dört ana koldan biri olarak kabul edilir. Diğer kollar da; uygulamalı, tasviri ve normatif etiktir. 

Etik Kurallar Nedir? 

Etik kurallarına genel bir kavram yüklemek zor aslında. Her bireyin her şirketin ya da kuruluşun kendine göre bir etik kuralları var. Toplumun içinde ayrı bir etik kuralları da yer almaktadır. Yani farklı farklı etik kurallarından bahsetmek mümkün. Ancak belli başlı kurallar her yerde geçerli diyebiliriz. Peki her yerde geçerli olan etik kurallar nedir?

 • Etik kuralları ilk olarak dürüstlük ve doğruluk ile başlar. Bizler bir birey olarak doğruluktan ve dürüstlükten hiç bir zaman taviz vermeyeceğiz. 
 • Bize verilen veya teslim edilen emanete sahip çıkacağız. Bu bir para yada eşya olabilir. Önemli olan emanet edilen nesneyi korumaktır. 
 • Etik kurallarının vazgeçilmezi yalan söylememek. Her ne durumda olursa olsun yalana başvurulmayacak. 
 • İnsanlar tarafından güvenilir bir birey olmak. Hem devlete karşı hem topluma hem de çalıştığın iş yerine karşı tam bir güven abidesi haline gelmek.
 • Eşitlik ilkesine dikkat edilmesi. Herkese aynı ölçüde eşit davranılacak. Biri, başka bir diğer kişiden üstün tutulmayacak. 
 • Saygılı ve hoşgörülü bir birey olmak. Toplum içinde hoş olmayan davranışlaradan kaçınmak. 
 • İnsanlara ve yaşayan tüm canlılara yardım etmek. İyi ya da kötü zaman farketmeksizin yardımda bulunmak. 
 • İnsanların hakkını gasp etmemek. İnsanların iyi niyetinde faydalanıp haklarını yememek gerek. 
 • Her şeye ve her duruma karşı sadakatli olmak. 

Etik kurallarını okuduğumuzda aslında hiç yabancı olmadığımız bildirimler gözümüzde canlanmıştır. Dini yöndende bakıldığında buna benzer söylemler vardır. Her inanışın kendine göre bir kuralları yer alır. Zaten etik ve ahlak kavramları en çok dini söylemlerde ön plana çıkar. Fakat bazı kurallar tamamen topluma özgü olduğunu söyleyebiliriz. Etik kurallar nedir? diye bize soracak olursanız; insanın kendisi ve çevresi için iyi huylu belirlediği maddelerden ibarettir. İnsanların etik kurallarını benimsemekte 3 unsur yer alıyor; bireyin yaşadığı çevre, kişisel ahlaki değer ve çalıştığı firmanın özellikleri. Şimdi isterseniz farklı etik kurallarına da bir göz atalım. İş etiği kuralları karşımıza çıkan en çok kuramlardan biridir. Bu kuralların firmadan firmaya farklılık gösterdiğini belirtmek gerekir. 

 etik nedir, etik nedir kısaca, etik ve ahlak, erdem etiği, meta etik,

Türk Tarih Kurumu Etik Kuralları

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmet bilinci 
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık esası
 • Dürüst ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket kuralları ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması 
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticelerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma

Bu kurallar ülkemizin önemli kuruşlarından biri olan Türk Tarih Kurumu’na aittir. Detaylı bilgi için bknz

TÜYAP Etik Kuralları Nelerden Oluşuyor?

 • Şirket mallarının ve bilgilerinin kullanılması
 • Kayıtların hazırlanması
 • Kayıtların saklanması
 • Sistemler, ağlar ve elektronik iletişim
 • Sistemlerin kullanımı 
 • Gizlilik politikası
 • Malların çalınması ya da kötüye kullanılması 
 • Fikri mülkiyet, özel ve gizli bilgiler
 • Bilgi güvenliği 
 • Veri gizliliği 
 • Özlük bilgilerinin gizliliği

etik kurallar nedir, etik nedir, etik nedir kısaca, etik ve ahlak,

Burada sıraladığımız maddelerde Türkiye’nin önce fuar kuruluşlarından birine aittir. TÜYAP da kendi içinde belli başlı etik kurallarına sahip. Sonuçta etik kurallar nedir? kavramına genel ve farklı sektörden örnekler verdik. Her nerede olursanız olun ya da çalışırsanız çalışın, bir etik kuralı ile karşılaşma olasısınız oldukça yüksektir. Kısacası etik kuralları dünyanın bir gerçeğidir. Herhangi bir yasa ya da kanun teşkil etmese de toplum içinde etik kuralları önemli bir yere sahiptir. 

Bireyin etik kurallarına uyması zorunlu mudur?

birey olarak kimsenin etik kurallarına uyma gibi bir zorunluluğu yoktur. Fakat toplum ve çalışılan yerlerde etik kuralları yer alır. Bunlara uymayan kişi sürekli dışlanacaktır. Düzene karşı gelen veya bozan bireyi kimse istemez. Etik toplumun vazgeçilmez bir değeri olarak kabul edilir. Toplumun bir parçası olarak bu kurallara kişinin uyması gerekir. 

İş etik kuralları bireye ne kazandırır?

İş yerinde belirlenen etik kurallarına uyarak, öncelikle saygın bir kişi olabilirsiniz. Hem insanlar tarafından hem yönetici tarafından sevilen ve şirketin politikalarını benimseyen biri olmuş olursunuz. Bu gibi durumlarda yaptığınız davranışlar pozisyonunuz da değişikliğe gitmeye kadar önü açıkta olabilir. 

Yöneticinin iş etiği uygulamasında ne gibi avantaj olur? 

Şirket sahibi ya da iş yerinde yönetici statüsünde yer alan kişilerin iş etiği ve kurallarının firmaya olumlu yönde bir etkisi olur. Kuralları ilk önce kendisi de bir birey olarak benimsemesi gerekir. Çalışanlar bunun farkında olunca etik kurallarına alışması daha kolay olacaktır. Bu sayede şirkte aitlik ve benimseme duygusu ortaya çıkacaktır. Daha sonra bireyler kendi aralarında güçlü bir bağ kuracak ve bu da çalışmalara yansıyacaktır.